สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ : งานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม {บริการวิชาการ}
--นิทรรศการออนไลน์--
 
 
 
Thira Sutabutra Thai Culture Arboretum
 
เนื้อหาที่จัดแสดง
๑. พรรณไม้ในพุทธประวัติ
๒. พรรณไม้ในโบราณคดี
๓. พรรณไม้ในตำนานเมืองและพงศาวดาร
๔. พรรณไม้ในจารึก

๕. พรรณไม้ในวรรณคดี
๖. พรรณไม้ทำเครื่องดนตรีไทย
๗. พรรณไม้ในเพลงไทย

๘. พรรณไม้ในพิธีกรรมและความเชื่อ
๙. พรรณไม้ในศิลปะไทย

 

พรรณไม้ที่ใช้ทำเครื่องดนตรี ได้แก่ มะริด มะเกลือ ชิงชัน พะยูง สัก ไผ่บง

ชิงชัน (Dallbergia oliveri Gamble)พรรณไม้ในเพลงพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


พะยอม (Shorea roxburghii G.Don)

ตับชมสวนขวัญ
ดอกไม้ไทร

เพลินชมสายหยุดพุทธชาด      ชมนาดหอมรื่นชื่นนาสา
การะเกดแกมแก้วกระดังงา         กรรณิการ์สารภีจำปีพะยอม
โอ้ว่าพวงผกาของข้าเอ๋ย
กุหลาบหลากสีมีปลูกไว้       อยู่ใกล้กับพุ่มมะลิหอม
กรองเป็นมาลัยได้ดมดอม         นำน้อมโน้มหทัยให้ชื่นบาน
โอ้ว่าพวงผกาของข้าเอ๋ย


บทละครดึกดำบรรพ์เรื่องอิเหนา
ชมดง

น่าชมทีท่าพนาเวศ
 พฤกษาร่มแสงทินกร
ลำดวนหวนหอมพะยอมแย้ม
ไม้ผลผลห้อยย้อยระย้า
ที่ประเทศแทบเนินสิงขร
ลมพัดเกสรขจรมา
พิกุลแกมแก้วเกดกฤษณา
หล่นกลาดดาษดาพนาลัย


เพลงไทยจากเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
พม่าห้าท่อน เถา

3 ชั้น
โจนลงกลางชานร้านดอกไม้
รวยรสเกสรเมื่อค่อนคืน
กระถางแถวแก้วเกดพิกุลแกม
สมอรัดดัดทรงสมละไม
ตะโกนาทิ้งกิ่งประกับยอด
บ้างผลิดอกออกช่อขึ้นชูชัน

ของขุนช้างปลูกไว้อยู่ดาษดื่น
ชื่นชื่นลมชายสบายใจ
ยีสุ่นแซมมะสังดัดดูไสว
ตะขบข่อยคัดไว้จังหวะกัน
แทงทวยทอดอินพรมนมสวรรค์ แสงพระจันทร์จับแจ่มกระจ่างตา


2 ชั้น

ยีสุ่นกุหลาบมะลิซ้อน
ลำดวนกวนใจให้ไคลคลา
ถัดถึงกระถางอ่างน้ำ
พ่นน้ำดำลอยถอยจม
บ้างแหวกจอกออกช่องภูเขาเคียง

ซ่อนชู้ชูกลิ่นถวิลหา
สาวหยุดหยุดช้าแล้วยืนชม ปลาทองว่ายคล่ำเคล้าคลึงสม
น่าชมชักคู่อยู่เคียงกัน
วัดเหวี่ยงแว้งหางระเบิดหัน

ชั้นเดียว

บ้างกินไคลไล่เคล้าพัลวัน
กระดึงพรวนสักหลาดทับ
สลักเสลาเกลาเกลี้ยงอรชร

ถัดนั้นแอกไถละไมงอน
ดาวประดับดวงเด่นดูสลอน
เชือกใช้ไว้ซ้อนสลับกัน
 


 
สถานที่ตั้ง
บริเวณโดยรอบอาคารนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร


นิทรรศการกลางแจ้ง

สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร
เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ทางวัฒนธรรมไทย
แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และประชาชนทั่วไป โดยได้จำแนกพรรณไม้
เป็น ๙ กลุ่ม ตามงานวิจัย โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย
ของอาจารย์อรไท ผลดี

ประวัติความเป็นมา


สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการ
"สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร"
เนื่องในวาระที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครบรอบ ๖๐ ปี
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
และเป็นที่ระลึกแด่
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
ที่ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสังคม
ตลอดมา โดยเฉพาะในด้านพรรณไม้


 
แหล่งเรียนรู้ในเกษตรกลาง บางเขน
 
  @2016 --jameekorn.y@ku.th--