--นิทรรศการออนไลน์--
บัตรอวยพรชุด
 
 
บัตรอวยพรชุด "กล้วยไม้แห่งชีวิต"

สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ เริ่มจัดพิมพ์บัตรอวยพรจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักฯ บัตรอวยพรของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ที่พิมพ์ติดต่อกันอีก ๗ รุ่นต่อมา (๒๕๓๗ - ๒๕๔๔) มีเอกลักษณ์อยู่ที่การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเชิงศิลปวัฒนธรรม
บัตรอวยพรชุด "กล้วยไม้แห่งชีวิต" จัดพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๓
 
"เอื้องสายน้ำผึ้ง"

"หากค้นพบความรู้เรื่องกล้วยไม้ขึ้นมาเมื่อใด จะต้องนำออกเปิดเผยให้หมด
โดยไม่จำกัดว่าผู้ที่สนใจจะเป็นคนยากดีมีจนอย่างไรทั้งสิ้น"
ภาพวาด : ปวริน สุรัสวดี
ข้อมูล : สวนกล้วยไม้ระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  แหล่งกำเนิด : ภาคเหนือของประเทศไทย
ฤดูดอก : มีนาคม - เมษายน
 
ดูเพิ่มเติม : ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
กล้วยไม้สำหรับผู้เริ่มต้น
84 ระพี สาคริก
 
 
 

       

 
ที่มา : บัตรอวยพรชุด "กล้วยไม้แห่งชีวิต"

 

copyright © 2014 --amcjky@ku.ac.th--