--นิทรรศการออนไลน์--
บัตรอวยพรชุด
 
 
บัตรอวยพรชุด "เกษตรเมื่อวันวาน"

สำนักพิพิธภัณฑ์ฯ เริ่มจัดพิมพ์บัตรอวยพรจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักฯ บัตรอวยพรของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ที่พิมพ์ติดต่อกันอีก ๗ รุ่นต่อมา (๒๕๓๗ - ๒๕๔๔) มีเอกลักษณ์อยู่ที่การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเชิงศิลปวัฒนธรรม
บัตรอวยพรชุด “เกษตรเมื่อวันวาน” ต้อนรับพ.ศ. ๒๕๔๕ ของสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ ต้นฉบับเป็นภาพถ่ายเก่าระบายสี
 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่งสร้างเสร็จกำลังขุดสระน้ำด้านหน้า ราวพ.ศ. ๒๕๐๐

หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๔๙๗-๙๙ และหลังจากขุดแต่งสระน้ำด้านข้างเสร็จแล้ว
นายศิริชัย นฤมิตรเรขการ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร
แหล่งข้อมูล : โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ดูเพิ่มเติม : หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมใหญ่
 
 

     

 
ที่มา : บัตรอวยพรชุด "เกษตรเมื่อวันวาน"
จดหมายข่าว สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ฉบับที่ ๔ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔
 

copyright © 2014 --amcjky@ku.ac.th--