--นิทรรศการออนไลน์--
มรดกภูมิปัญญาเทคโนโลยีล้ำยุคของชาวนาไทในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
 

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
หม้อหุงข้าวสามขามรดกภูมิปัญญาเทคโนโลยีล้ำยุคของชาวนาไทสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บทคัดย่อ Abstract บทนำ อุปกรณ์และวิธีการ ต้นกำเนิดข้าวเจ้าปลูก ต้นกำเนิดหม้อหุงข้าวสามขา ที่ต้นแม่น้ำฮวงโห ที่แม่น้ำแยงซีเกียง หม้อหุงข้าวสามขา อายุ ๔,๐๐๐ ปี ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า กาญจนบุรี บรรพชนชาวนาไทในสมัยหินใหม่ เป็นผู้คิดค้นหม้อหุงข้าวสามขา ที่ทำให้ข้าวสุกเร็วขึ้นกว่าหม้อข้าวธรรมดามาไม่ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ ปี เอกสารอ้างอิง

 

copyright © 2014 --amcjky@ku.ac.th--