--นิทรรศการออนไลน์--
by Orathai Pholdi
 

ที่มา : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทเทิดไท้ ๗๒ พรรษา มหาราชินี
จัดแสดงเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๗ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16---17 -

             

             

             


 

copyright © 2014 --amcjky@ku.ac.th--