คลังเปิด
แบ่งปันความรู้ - เกี่ยวกับ มก. - สารพันเรื่องศิลปวัฒนธรรม

  เกี่ยวกับ มก.


สัญลักษณ์เกษตรศาสตร์


จักรยานเกษตร

สามเสือเกษตร

พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว
 
ตลาดนัดเกษตร

อาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 

เกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๘

พิพิธภัณฑ์
องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์


 
  นิทรรศการออนไลน์

 

ส วั ส ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ยินดีที่ได้รู้จัก
 

บัตรอวยพรชุด
ศิลปกรรมใน มก.และช่อนนทรี
 

บัตรอวยพรชุด
"เกษตรเมื่อวันวาน"


บัตรอวยพรชุด
"กล้วยไม้แห่งชีวิต"

พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต

ภูมิปัญญาไทย
ในเครื่องใช้พื้นบ้าน :
เครื่องจักสาน


ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
การเกษตรไทย
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

วัฒนธรรมการเกษตร
สมัยก่อนประวัติศาสตร์

บุญเดือนห้า


มรดกภูมิปัญญา
เทคโนโลยีล้ำยุคของชาวนาไท
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร

วัฒนธรรมผ้าเผ่าไท

สวนวัฒนธรรมไทย
ธีระ สูตะบุตร


จากต้นกำเนิดผ้า
จากเส้นใยธรรมชาติสู่
วัฒนธรรมการแต่งกาย

ของชนเผ่าไทในอาเซียน

จากต้นกำเนิด
บัวไท ๗,๐๐๐ ปี สู่บัว
ในวัฒนธรรมไทย

 
 


นิทรรศการออนไลน์
คลังเปิด
open storage
นิทรรศการออนไลน์
ข้อมูลความรู้
นิทรรศการ เอกสารเผยแพร่
บทความและอื่น ๆ
 
อาคารนิทรรศการ
อาคารนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
ศูนย์ข้อมูล
ให้บริการ ตอบคำถาม
สืบค้นเรื่องราว
เนื่องด้วยประวัติและ
วัฒนธรรมการเกษตร

 

บทความอื่น ๆ
ที่มา: จดหมายข่าวสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ
คลังเปิด: -- jameekorn.y@ku.th --  

 
 
s